Lauke natūralioje aplinkoje Brazilijoje auginamo grybo Agaricus Brasiliense – King Agaricus KA21 saugumo vartoti žmonėms tyrimas (japon. ブラジル産自然露地栽培Agaricus brasiliensis KA21(King Agaricus 21菌)子実体のヒトでの安全性の検討) paskelbta Sausio 23 d., 2007 m. Rugsėjo 5 d., 1–1 d.

Autoriai: Liu Kage (Akano Amano), Yasushi Fukuwatari (Medicininių tyrimų centras), Morikazu (Suzukos medicinos mokslo universiteto Akupunktūros fakultetas), Naohito Ohno, Kenichi Ishibashi (Tokijo farmacijos mokslų universiteto imunologijos katedra), Motoi Mashiro (Toei Shinyaku Co., Ltd.).

 _________________________

Auginimo sąlygų įtaka Agaricus Brasiliense cheminei sudėčiai ir biologiniam aktyvumui (angl. Effect of culture conditions on chemicalcomposition and biological activities of Agaricus braziliensis). Paskelbtas International Journal of Medicinal Mushrooms, (2006).

Autoriai: Satoshi Hashimoto, Akiko M. Akanuma, Masuro Motoi, Nobuhiro Imai, Carlos A. Rodrignes, Sachiko Nameda, Noriko N. Miura, Yoshiyuki Adachi, Naohito Ohno.

_________________________

Džiovintų Royal Sun Agaricus, Agaricus Brasiliense S.Wasser ir kitų Agaricimycetes klases grybų vartojimo per burną poveikis žmonių beta gliukano antikūnų titrams (angl. Effect of Oral Administration of Dried Royal Sun Agaricus, Agaricus brasiliensis S.Wasser et al. (agaricimycetideae), Fruit Bodies on Anti-β-glucan Antibody Titers in Humans) paskelbta International Journal of Medicinal Mushrooms, Vol.11(2) p. 117–131 (2009).

Autoriai: Ken-ichi Ishibashi, Masuro Motoi, Ying Liu, Noriko N. Miura, Yoshiyuki Adachi, Naohito Ohno.

_________________________ 

Agaricus Brasiliensis polifenoloksidazės DNR klonavimas ir apibūdinimas (angl. Cloning and characterization of polyphenoloxidase DNA from Agaricus Brasiliensis) paskelbtas International Journal of Medicinal Mushrooms,Vol.8 pp 67-76 (2006).

Autoriai: Akiko Matsumoto-Akanuma, Akihiko Yamagishi, Masuro Motoi, Naohito Ohno.

_________________________

1-3 beta-D-gliukanas Agaricus Brasiliensis grybuose (angl. 1→3)- β -D-GLUCAN IN THE FRUIT BODIES OF AGARICUS BLAZEI). Paskelbtas Pharm Pharmacol Lett (2001) 2:87-90.

Autoriai: Naohito Ohno, Akiko M. Akanuma, Noriko N.Miura, Yoshiyuki Adachi, Masuro Motoi.

_________________________ 

Kraujo tyrimas β-1,3-gliukano ir anti-β-gliukano antikūnų pacientams, kuriems atliekama hemodializė, vartojantiems maistinius vaistinius grybus Royal Sun Agaricus, Agaricus Brasiliense S. Wasser ir kitus Agaricimycetes klasės grybus (angl. Characterization of blood β-1,3-glucan and anti-β-glucan antibody in hemodialysis patients using culinary-medicinal Royal Sun Agaricus, Agaricus brasiliensis S. Wasser et al. (Agaricomycetideae) paskelbta International Journal of Medicinal Mushrooms 2011;13(2):101-107.

Autoriai: Keni-ichi Ishibashi, Masaharu Yoshida, Iwao Nakabayashi, Noriko Yoshikawa, Noriko N Miura, Yoshiyuki Adachi, Naohito Ohno.

_________________________

Polifenoloksidazės iš maistinio vaistinio Karališkojo Saulės grybo (Himematsutake), Agaricus Brasiliense S. Wasser ir kitų Agaricomycetideae dalinis išgryninimas ir apibūdinimas (angl. Partial Purification and Characterization of Polyphenoloxidase from Culinary-Medicinal Royal Sun Mushroom (the Himematsutake),Agaricus blasiliensis S. Wasser et el.(Agaricomycetideae)) paskelbtas International Journal of Medicinal Mushrooms Nr. 13 (1), p. 78–82 (2011).

Autoriai: Akiko Matsumoto-Akanuma, Satoshi Akanuma, Masuro Motoi, Akihiko Yamagishi, Naohito Ohno.

_________________________

Lakazės fermentų iš Royal Sun vaistinio grybo Agaricus Brasiliense (Basidiomycetes – aukštesniųjų grybų klasė) DNR klonavimas ir apibūdinimas (angl. Cloning and Characterization of Laccase DNA from the Royal Sun Medicinal Mushroom, Agaricus brasiliensis (Higher Basidiomycetes)) paskelbtas International Journal of Medicinal Mushrooms, 16, 375–393 (2014).

Autoriai: Akiko Matsumoto-Akanuma, Satoshi Akanuma, Masuro Motoi, Akihiko Yamagishi ir Naohito Ohno.

_________________________

Interferono-γ sintezės moduliavimas, atsižvelgiant į lignino tipo fermentais polimerizuotų polifenolių poveikį antigeną pristatančių ląstelių aktyvacijai ir vėlesnei ląstelių tarpusavio sąveikai (angl. Modulation of interferon-γ synthesis by the effects of lignin-like enzymatically polymerized polyphenols on antigen-presenting cell activation and the subsequent cell-to-cell interactions) paskelbtas Food Chemistry 141 (2013) 4073-4080.

Autoriai: Daisuke Yamanaka, Masuro Motoi, Ken-ichi Ishibashi, Noriko N. Miura, Yoshiyuki Adachi, Naohito Ohno.