Maistinio-vaistinio grybo Royal Sun Agaricus Brasiliense KA21 (Basidiomycetes  – aukštesniųjų grybų klasė) saugumo vartoti tyrimas įvertintas su prokariotinėmis ir eukariotinėmis sistemomis (angl. Safety study of culinary-medicinal Royal Sun Agaricus, Agaricus brasiliensis S. Wasser et al. KA21 (higher Basidiomycetes) assessed by prokaryotic as well as eukaryotic systems). Paskelbta International Journal of Medicinal Mushrooms 2012;14(2):135–48.

Autoriai: Motoi M, Ohno N.